Mężczyzna z borderline – cechy, zachowania, diagnoza

Czy zaburzenie osobowości z pogranicza występuje również u mężczyzn? Jak zachowuje się mężczyzna z borderline? Jakie kryteria należy spełnić do zdiagnozowania zaburzenia osobowości? Jak leczyć osobowość borderline? Odpowiedzi na te pytania zawarliśmy w artykule.

Napis borderline na stole

Mężczyzna z borderline – problem z diagnozą 

Zaburzenie osobowości typu borderline najczęściej diagnozowane jest wśród płci żeńskiej. Szacuje się, że około 75% pacjentów leczących się psychiatrycznie, u których zdiagnozowano osobowość z pogranicza, stanowią kobiety. Z czego to wynika? 

Mężczyźni również cierpią na borderline i stanowią w rzeczywistości coraz większy odsetek chorych. Zaburzenie osobowości z pogranicza jest u nich zdecydowanie rzadziej diagnozowane ze względu na uprzedzenia, do których dochodzi na etapie procedur diagnostycznych – powszechnie uznaje się, że borderline jest kobiecym zaburzeniem osobowości. Dlatego też zamiast borderline stawiana jest diagnoza osobowości antyspołecznej lub zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Zaburzenia mogą również ze sobą współwystępować – w takim przypadku borderline najczęściej jest pominięte w diagnozie. 

Mężczyznom z borderline często stawiana jest diagnoza osobowości antyspołecznej lub zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. 

Dodatkowo mężczyźni nie chcą korzystać z pomocy psychiatry. Wybierają wtedy tzw. grupy wsparcia lub koncentrują się na terapiach uzależnień. Decyzja o niepodjęciu specjalistycznego leczenia może być podyktowana czynnikami kulturowymi – mężczyzna powinien być silny, a terapia lub leczenie psychiatryczne jest odbierane jako coś „kobiecego”, co nie kojarzy się z męskością. 

Według specjalistów mężczyźni z borderline są bardziej narażeni na rozwój narcystycznego zaburzenia osobowości. Często zmagają się z uzależnieniami, nadużywają alkoholu lub substancji psychoaktywnych. 

Zapoznaj się: Jak żyć z osobą z borderline? Wskazówki

Kobieta a mężczyzna z borderline – różnice w zachowaniu 

null
Mężczyzna z borderline może wykazywać zachowania agresywne oraz impulsywne

Mężczyzna z borderline wykazuje inne cechy osobowościowe i zachowania w porównaniu z kobietą, która również boryka się z zaburzeniem osobowości z pogranicza. 

Wśród kobiet z borderline może współwystępować osobowość histrioniczna oraz osobowość unikająca. Duży procent pacjentek cierpi na depresję, zaburzenia odżywiania, stres posstraumatyczny. Towarzyszy im lęk oraz napady paniki i fobie – w tym agorafobia, czyli lęk przed przebywaniem w otwartej przestrzeni. 

Mężczyźni mogą mierzyć się z cechami osobowości antyspołecznej, paranoicznej oraz narcystycznej. Wykazują większą agresję, a także bywają skrajnie zazdrośni. Przejawiają skłonności do dominacji i rzadko dają się podporządkować. W sytuacjach konfliktowych doprowadzają do sytuacji, w której stawiają siebie w roli ofiary, a nie w roli oprawcy – zawsze zrzucają winę na drugą osobę. Również agresję ukierunkowują na innych ludzi, rzadziej na siebie samych. Narażeni są także na problemy z uzależnieniami oraz napady paniki. Raczej nie występuje u nich agorafobia.

Mężczyzna z osobowością z pogranicza wykazuje agresywne zachowania, skłonności do dominacji i skrajnej zazdrości. Narażony jest również na problem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych lub alkoholu. 

Mężczyźni z borderline mają problem z zapanowaniem nad własnym gniewem. Cechuje ich tendencja do gwałtownych i niebezpiecznych działań. Występowanie borderline z osobowością antyspołeczną może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa, zachowaniami agresywnymi, zachowaniami o charakterze przemocowym oraz z zachowaniami przestępczymi. 

W wielu przypadkach mężczyźni z borderline odbierani są jako inteligentni, jednak zaburzenie przeszkadza im w prawidłowym rozwoju. Przez to nie zdobywają wykształcenia, nie podejmują stałej pracy zarobkowej lub porzucają swoje zajęcia. Najczęściej uciekają w substancje psychoaktywne, które są dla nich rodzajem samoleczenia. 

Mężczyźni z zaburzeniem osobowości z pogranicza częściej szukają pomocy specjalisty z powodu osobistego kryzysu, uzależnienia, stresu pourazowego lub depresji. 

Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn z borderline będzie występować niestabilność emocjonalna oraz impulsywność. Obie płcie mają problemy ze zbudowaniem stałych, stabilnych relacji międzyludzkich. To doprowadza ich do depresji oraz samotności. Przyjmuje się, że osoby z zaburzeniem z pogranicza mają około 75% ryzyka zachorowania na zaburzenia lękowe oraz zaburzenia afektywne. 

Sprawdź: Borderline a psychopatia – jakie są podobieństwa?

Jakie są kryteria diagnostyczne zaburzenia osobowości z pogranicza?

Osoba z zaburzeniem osobowości z pogranicza cechuje się utrwalonymi, sztywnymi schematami poznawczymi. Jej zachowania powodują upośledzenie w normalnym, codziennym funkcjonowaniu.

Osoba z borderline zazwyczaj ma trudności z dostosowaniem się do norm społecznych. Jej relacje z innymi ludźmi nie są satysfakcjonujące, a samo zaburzenie może powodować cierpienie i nawracające stany depresyjne. 

Kryteria diagnostyczne zostały opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (DSM-5) oraz przez Światową Organizację Zdrowia (ICD-10). 

Kryteria diagnostyczne według DSM-V:

 • zawieranie niestabilnych relacji międzyludzkich charakteryzujących się wahaniami pomiędzy idealizowaniem a pozbawianiem wartości,
 • unikanie wyobrażonego odrzucenia przez innych,
 • zakłócone poczucie własnej tożsamości,
 • powracające groźby samobójcze oraz próby samookaleczenia,
 • impulsywność w zachowaniu,
 • niestabilność emocjonalna spowodowana zmienności nastrojów w zależności od warunków,
 • towarzyszące poczucie pustki,
 • trudności w opanowaniu gniewu,
 • występowanie wyobrażeń paranoidalnych lub nasilonych objawów dysocjacyjnych. 

Cechy osobowości borderline przedstawione w ICD-10:

 • niestabilność emocjonalna,
 • brak kontroli działań impulsywnych,
 • duże napięcie i wybuchy gwałtownych zachowań,
 • wroga postawa do społeczeństwa oraz chęć wyżycia się na innych,
 • tendencja do zachowań kłótliwych i wchodzenia w konflikty,
 • zaburzenia w obrębie postrzegania własnej osoby,
 • nadmierne wysiłki zmierzające do uniknięcia porzucenia,
 • groźby o charakterze autoagresywnym,
 • poczucie pustki. 

Zobacz: Mania w borderline – czy może występować?

Jak leczyć borderline u mężczyzn? 

Mężczyźni z borderline rzadko z własnej woli decydują się na podjęcie specjalistycznego leczenia. Tymczasem terapia dialektyczno-behawioralna jest w stanie poprawić komfort życia pacjenta z zaburzeniem osobowości z pogranicza. Dzięki leczeniu zostaje zmniejszona ilość zachowań autodestrukcyjnych, rzadziej dochodzi do zachowań agresywnych, w tym również do agresji fizycznej. Pacjenci po ukończeniu terapii z mniejszą częstotliwością dopuszczają się łamania zasad społecznych oraz porzucają zachowania o charakterze przestępczym. 

W leczeniu borderline wykorzystuje się terapię dialektyczno-behawioralną, która oparta jest na terapii indywidualnej oraz na treningu umiejętności. 

W leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline często wykorzystywana jest psychoterapia w nurcie dialektyczno-behawioralnym. Poprawia ona ogólny stan zdrowia psychicznego pacjenta oraz pozytywnie wpływa na jego funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Terapia dialektyczno-behawioralna zazwyczaj oparta jest na terapii indywidualnej połączonej z treningiem umiejętności oraz ze wsparciem telefonicznym terapeuty pomiędzy sesjami. Specjalista pracuje z pacjentem nad rozwiązywaniem istniejących problemów i wzmacnia jego motywacje do zmiany zachowania. 

Przeczytaj także: Borderline – jaka terapia najlepsza? Czy można wyleczyć borderline? 

 

 

 

Bibliografia

D. Ochojska, J. Pasternak, Zaburzenia osobowości u kobiet i mężczyzn. Przegląd literatury, Edukacja – Technika – Informatyka” nr specj. 1, 2019 (dostęp online) https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5525/8%20ochojska-zaburzenia%20osobowo%c5%9bci.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://emocje.pro/mezczyzni-i-borderline-zaburzenie-osobowosci-z-pogranicza-u-mezczyzny/

https://psychologiawpraktyce.pl/artykul/mezczyzna-z-osobowoscia-typu-borderline-i-z-osobowoscia-narcystyczna-w-gabinecie-psychoterapeuty-wskazania-do-diagnozy

https://www.terapiadbt.pl/terapia-dialektyczno-behawioralna-dla-mezczyzn-z-diagnoza-zaburzenia-osobowosci-typu-borderline-przejawiajacych-tendencje-do-zachowan-antyspolecznych-mezczyzni-doswiadczajacy-nasilonych-objawow-zwiaz/