Zaburzenia adaptacyjne u dzieci – objawy i przyczyny

Zaburzenia adaptacyjne u dzieci są to różnego rodzaju dolegliwości w sferze psychicznej. Trudności adaptacyjne pojawiają się w życiu dziecka na skutek nowych doświadczeń życiowych – najczęściej stresujących lub traumatycznych. Dowiedz się, co może być powodem trudności adaptacyjnych dziecka i na jakie objawy szczególnie zwrócić uwagę.

Zaburzenia adaptacyjne

Co to są umiejętności adaptacyjne?

Aby dobrze zrozumieć pojęcie zaburzeń adaptacyjnych, warto poznać samą definicję adaptacji. Bez wątpienia jest to ważna umiejętność w życiu każdego człowieka, bo to właśnie dzięki zdolnościom adaptacyjnym jednostka potrafi zaakceptować zmiany i umiejętnie dostosować się do nowych warunków. Według powszechnie stosowanej definicji adaptacja to:

„…proces przystosowywania się człowieka do funkcjonowania w innym środowisku społecznym. Polega na przyjęciu przez jednostkę nowych sposobów postępowania, wzorów zachowań, norm i wartości, obowiązujących w danej grupie społecznej” – Słownik Języka Polskiego PWN.
 
Nie wszyscy mamy wrodzoną zdolność do szybkiej adaptacji i nawiązywania relacji z nowo poznanymi osobami. Wdrożenie się w reguły panujące w nowej grupie społecznej często wymaga czasu, zaangażowania i wnikliwej obserwacji. Adaptacja to proces stopniowego budowania poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie. To umiejętność nawiązywania nowych znajomości oraz respektowania ról panujących w danej grupie społecznej (np. nauczyciel-uczeń; pracodawca-pracownik). 

Przeczytaj: Metoda Montessori – na czym polega?

Zaburzenia adaptacyjne u dzieci – czym są?

Co właściwie znaczą problemy adaptacyjne dziecka? U jakiej grupy dzieci najczęściej pojawiają się trudności adaptacyjne? Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej lub szkolnej możemy porównać do pierwszej próby wyfrunięcia z gniazda. Niektórym pisklętom udaje się to wręcz perfekcyjnie. Inne zaś potrzebują czasu i wsparcia na pokonanie strachu przed upadkiem i czyhającymi w otoczeniu niebezpieczeństwami. To naturalne zjawisko w przyrodzie trafnie obrazuje adaptację człowieka w „nowej rzeczywistości”. A zadanie nie jest łatwe – zarówno dla rodziców, jak i dziecka. Wszak mały człowiek musi nie tylko odnaleźć się w nowej zbiorowości bez protekcji bliskich, lecz również dostosować się do zasad obowiązujących w określonym środowisku społecznym (np. w klasie).

Dziecko przyjmuje nową rolę i nawiązuje nowe relacje, zupełnie inne od tych, których doświadcza w domu. W budynku przedszkolnym jest przedszkolakiem stawiającym pierwsze kroki w edukacji i kolegą z grupy, w której każdy chce być traktowany z szacunkiem i dobrocią. Jest też uczniem i wychowankiem. Niestety wszystkie te doświadczenia, choć cenne dla rozwoju, to mogą przyczynić się do powstania różnych dolegliwości w sferze psychicznej. 

Sprawdź: Mutyzm wybiórczy u dzieci – czym jest?

Czy zaburzenia adaptacyjne dotykają tylko dzieci w wieku przedszkolnym? 

Dzieci w przedszkolu
Trudności adaptacyjne mogą pojawić się na każdym etapie rozwoju dziecka 

Warto podkreślić, że adaptacja nie jest doświadczeniem, które dotyczy tylko najmłodszych. Trudności adaptacyjne mogą pojawić się na każdym etapie życia człowieka. Niestety niektórzy rodzice w obawie przed problemami adaptacyjnymi swojego dziecka świadomie rezygnują z edukacji przedszkolnej. Prawda jest taka, że z problemem dostosowania się do warunków panujących w nowym środowisku mogą borykać się zarówno czterolatki, jak i starsze dzieci w wieku szkolnym. Jeśli problem narasta i dziecko ma wyraźne problemy z przyjęciem nowej roli, wówczas niepokojące objawy powinny być skonsultowane z pedagogiem szkolnym, psychologiem dziecięcym lub doświadczonym psychoterapeutą.

Zobacz: Wychowanie bezstresowe – czy istnieje?

Czy zaburzenia adaptacyjne to choroba?

Zaburzenia adaptacyjne są uwzględnione w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 pod kategorią „Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne”. Z kolei Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne umieszcza zaburzenia adaptacyjne w kategorii zaburzeń psychicznych.

Przyczyny trudności adaptacyjnych dzieci w przedszkolu lub szkole

W przypadku zaburzeń edukacyjnych u dzieci możemy mówić o wielu czynnikach, które w różnym stopniu mogą wpłynąć na zaburzone zdolności adaptacyjne dziecka. Najczęściej nie jest to jedno doświadczenie, a korelacja kilku niekorzystnych dla rozwoju czynników. Wśród nich bez wątpienia należy wymienić:

  • nadmiar nowych obowiązków, bodźców, reguł i wymogów stawianych dziecku w tym samym czasie;
  • silna emocjonalna więź z opiekunami, w szczególności z matką;
  • ubogi zasób słów, problemy z komunikowaniem swoich potrzeb (np. fizjologicznych);
  • niesamodzielność i słabo rozwinięte umiejętności związane z samoobsługą;
  • nieprawidłowe postawy rodzicielskie i metody wychowawcze;
  • nieprawidłowa postawa nauczyciela-wychowawcy (np. nauczyciel z niskim poziomem empatii i wyrozumiałości);
  • zbyt liczne grupy przedszkolne lub klasy;
  • duży przedział wiekowy w grupie przedszkolnej;
  • indywidualne cechy układu nerwowego (np. duży stopień odczuwania lęku i stresu);
  • rozpoczęcie edukacji w trakcie roku szkolnego lub wejście w zżytą już grupę rówieśników w przedszkolu lub szkole.

Sprawdź: Jak rozwijać inteligencję emocjonalną u dzieci? Porady

Typowe objawy zaburzeń adaptacyjnych u dzieci

    • Nagła zmiana zachowania i nastroju szczególnie widoczna przed wyjściem z domu do przedszkola/szkoły i po powrocie z placówki edukacyjnej.

    • Wzbudzające niepokój relacje z innymi dziećmi w przedszkolu lub szkole.

    • Uczucie niepokoju, smutku i przygnębienia.

    • Problemy z koncentracją i pamięcią.

    • Silna, emocjonalna reakcja dziecka w momencie rozstania się z opiekunem (np. przed wejściem do szkoły).

    • Rozdrażnienie, wybuchy agresji (np. rzucanie zabawkami, kopanie, plucie), płaczliwość, prowokowanie kłótni i wrogi stosunek do osób z otoczenia (szczególnie do grupy rówieśniczej, rodzeństwa, nauczyciela i rodziców).

    • Jąkanie pomimo prawidłowego rozwoju aparatu mowy.

    • Nocne moczenie mimowolne, które nie wynika z problemów urologicznych i/lub moczenie się w ubranie w ciągu dnia.

    • Niespokojny sen, koszmary.

    • Nerwice, lęki, tiki (np. mruganie oczami).

    • Szkodliwe nawyki (np. ssanie kciuka, obgryzanie paznokci, skubanie brwi lub włosów, masturbacja).

    • Brak apetytu lub wzmożony apetyt.

    • Ataki drgawek.

    • Stany depresyjne. 

    • Dolegliwości somatyczne (np. biegunki, mdłości, bóle brzucha, wymioty, bóle głowy, częste oddawanie moczu, zawroty głowy).

Kiedy mówimy o chorobie adaptacyjnej, a kiedy zachowanie dziecka mieści się w granicach normy? Wielu rodziców zastanawia się, czy w razie problemów będzie umiało właściwie wychwycić objawy i w porę zareagować? Warto być czujnym, ale jednocześnie nie stawiać samodzielnie i zbyt pochopnie diagnozy. W przypadku niepokojących symptomów u dziecka, które trwają przez dłuższy czas, zawsze należy skonsultować je ze specjalistą.

Zapoznaj się: Czym jest odruch Moro?

 


Źródła:
A. Klim-Klimaszewska ,,Trzylatek w przedszkolu. Gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej’’, ERICA, Warszawa, 2010.

A. Klim-Klimaszewska ,,Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego’’, ERICA, Warszawa, 2010.