Choroba dwubiegunowa (ChAD) – jak ją rozpoznać?

Choroba afektywna dwubiegunowa to życie naprzemiennie w dwóch skrajnych stanach: depresji i manii. Jak rozpoznać, że cierpimy (lub bliska nam osoba) na tzw. dwubiegunówkę? Jakie są objawy?

Kobieta z chorobą dwubiegunową

Choroba afektywna dwubiegunowa – na czym polega?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) to zaburzenie maniakalno-depresyjne, dość trudne w diagnozowaniu. Przyczyn jego rozwoju jest wiele, a ryzyko wystąpienia choroby zwiększają czynniki genetyczne, uzależnienia, traumatyczne sytuacje życiowe, zaburzenia neurologiczne w mózgu czy niedoczynność tarczycy.

Wyróżnia się dwa rodzaje ChAD. Jeden z nich polega na występowaniu naprzemiennie epizodów manii i depresji, a drugi na występowaniu hipomanii i depresji. W obu przypadkach epizod depresji wygląda podobnie, natomiast różnice są zauważalne w przypadku epizodu manii i hipomanii. Na czym polegają poszczególne epizody? Wyjaśniamy poniżej.

    1. Epizod depresji

W obu przypadkach epizod depresyjny (jeśli jest umiarkowany lub ciężki) trwa 6-9 miesięcy i co ważne, nie działają w tym okresie leki przeciwdepresyjne. Stan depresji wiąże się z:

 • poczuciem utraty energii życiowej,
 • ciągłym zmęczeniem,
 • trudnością w podejmowaniu decyzji,
 • spowolnieniem myślenia,
 • zaburzeniami koncentracji,
 • zaburzeniami pamięci,
 • obniżonym nastrojem,
 • utratą zainteresowań,
 • niekiedy zahamowaniem psychoruchowym,
 • sennością w ciągu dnia (hipersomnią),
 • spadkiem libido,
 • zaburzeniami apetytu,
 • poczucie niskiej wartości,
 • zwiększonym poczuciem napięcia i lęku.

Depresja u osób z chorobą afektywną dwubiegunową może doprowadzić do utraty poczucia sensu życia, a w konsekwencji do myśli i tendencji samobójczych.

W nasilonej chorobie dwubiegunowej mogą występować dodatkowo objawy psychotyczne. Ponadto liczba epizodów depresyjnych jest zwykle większa w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej, niż w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej.

    2. Epizod manii

Mania jest stanem trwającym min. 7 dni i podczas niej chory wykazuje się większą aktywnością, ma natłok myśli, większe libido oraz bardzo pozytywny stosunek do otoczenia, ale z drugiej strony taki człowiek potrafi być bardzo natarczywy i chaotyczny. W tym okresie na bok odkłada takie potrzeby, jak sen czy jedzenie. Epizod manii może być zagrożeniem dla chorego, jak i otoczenia, ponieważ w tym czasie podejmuje on nieracjonalne decyzje (np. bierze duży kredyt, zrywa związek z partnerem, rzuca pracę, nagle nadużywa alkoholu itd.).

    3. Epizod hipomanii

Epizod hipomanii trwa około 4 dni. Osoba w hipomanii ma mocno podwyższony nastrój, postrzega siebie jako kogoś o dużych umiejętnościach, ma przyspieszony tok myślenia, podejmuje pochopne decyzje, ma mniejszą potrzebę snu i jedzenia, ma tendencję do używania substancji psychoaktywnych. Jednakże hipomania wiąże się z mniejszą liczbą objawów i ich nasileniem, niż w przypadku manii – jest zatem mniej groźna. Osoby podczas hipomanii podejmują nieprzemyślane działania, ale są one częściowo kontrolowane – w manii jest inaczej (tutaj praktycznie brakuje jakiejkolwiek wewnętrznej kontroli).

Choroba dwubiegunowa jest trudna w diagnozie

null
Chorobę dwubiegunową trudno jest zdiagnozować ze względu na pojawiające się naprzemiennie epizody

Diagnozowanie choroby afektywnej dwubiegunowej jest bardzo trudne – zwykle od pierwszych objawów do postawienia diagnozy mija nawet 10 lat. Charakterystyczne dla ChAD jest występowanie naprzemienności epizodów: zawsze po epizodzie manii lub hipomanii przychodzi epizod depresyjny. Co ważne, objawy poszczególnych epizodów pojawiają się z dnia na dzień (jednego dnia chory jest w stanie manii, a drugiego obudzi się w stanie depresji). 

Na chorobę dwubiegunową najczęściej chorują osoby młode do 30. roku życia, przy czym szacunki wskazują, że ok. 2-3% populacji jest zagrożona tym zaburzeniem, a zaburzeniami ze spektrum choroby nawet 5% (spektrum choroby oznacza zespół wszystkich zaburzeń z cechą dwubiegunowości).

Choroba dwubiegunowa – leczenie

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej jest trudne – nie ma bowiem leków, które działałyby efektywnie, jak np. w przypadku schizofrenii. Zwykle celem terapii ChAD jest zatem remisja choroby, czyli uzyskanie stanu wolnego od objawów lub zmniejszenie ich nasilenia. Lekarze zalecają przy tym terapię kompleksową, w której łączy się psychoterapię, psychoedukację oraz farmakoterapię. 

Jeśli chodzi o farmakoterapię, za najskuteczniejsze uznaje się leczenie stabilizatorami nastroju – to leki normotymiczne, działające przeciwdepresyjnie i przeciwmaniakalnie. Mają także działanie profilaktyczne. W cięższych przypadkach stosuje się kombinacje 2-3 leków. Dobrze dopasowane leczenie pozwala pacjentowi na lepszą jakość życia.

Poza farmakoterapią równie istotna jest psychoterapia oraz wsparcie rodziny – bez tych elementów leczenie środkami farmakologicznymi może nie przynieść efektów.